Om Bygherrens Drejebog til Energirenovering

Formålet med Bygherrens Drejebog til Energirenovering er at hjælpe boligselskaber, ejere af beboelsesejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger med de vurderinger og overvejelser, der skal foretages før, under og efter et (energi)renoveringsprojekt.

Målet er at sikre, at der opnås energibesparelser og et godt indeklima, og at energibesparelserne og det gode indeklima opretholdes efter afsluttet renovering.

Drejebogen fungerer som et opslagsværk, hvor I som boligselskab eller boligforening kan få inspiration og værktøjer til en række temaer og problemstillinger, der er afgørende betydning for en vellykket energirenoveringsproces.

Den er udviklet med udgangspunkt i eksisterende viden og værktøjer og giver overblik i tre overordnede faser: planlægning, udførsel og aflevering samt drift og vedligehold.

Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – VEB – samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.
Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark. Videncentret er et center under Energistyrelsen.

Back to Top